คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง

ราคากลาง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้ […]

Read More

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1

ราคากลาง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ […]

Read More

เครื่องวัดความดัน

ราคากลาง เครื่องวัดความดัน

Read More

ประวัติคณบดี

ประวัติคณบดีคณแพทยศาสตร์ ดร.นา […]

Read More

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะประจำคณะแพทย […]

Read More

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาส […]

Read More

@ 2017 school of medicine