ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

      ปิดความเห็น บน ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เริ่มถ่ายทอดสด วันซ้อมใหญ่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.
และ ถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.