การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง การรับสมัครนิสิตคณะแพทยศาสตร์

เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีการศึกษา 2560

Comments are closed.