ประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที 17 ประจำปี 2560

 

ประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ครั้งที 17 ประจำปี 2560

 

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที 17 ประจำปี 2560 อภิปราย (Symposium) บรรยายพิเศษการนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ เรื่องThe 13th Professor Emeritus Charas Suwanwela, M.D. Lecture: Public Health in Thailand Past Present Future: Surveillance, Control and Prevention of Diabetes and Hypertension in Thailand. ในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ เรื่อง “One Health: New Challenges in Publice Health” ณ ห้องประชุมแมนดาริน บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร