พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดการรับปริญญา 12-15 มกราคม 2561 โดยละเอียด สามารถโหลดได้ที่ http://www.up.ac.th/graduation