คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

orawan.po / 16/10/2016

เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

@ 2017 school of medicine