เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา