ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สวดมนต์ และภาวนาจิตอธิษฐาน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหารนำโดย ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ร่วมสวดมนต์ และภาวนาจิตอธิษฐาน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย

img_1841