สัญลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์

สัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์

14459826_1082583008457122_535205934_n

สีประจำคณะแพทยศาสตร์

0db148

สีประจำคณะแพทยศาสตร์คือ : สีเขียว
รหัสสีประจำคณะแพทยศาสตร์คือ : C#ODB148