สัญลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์

สัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์

สีประจำคณะแพทยศาสตร์

สีประจำคณะแพทยศาสตร์คือ : สีเขียว
รหัสสีประจำคณะแพทยศาสตร์คือ : C#ODB148