ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ ภายใน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


xw

ติดต่อผู้บริหาร

download

ติดต่อหน่วยงานภายใน

skype-phone-greenติดต่องานต่างๆ

 

large-flat-location-logo-166-6-89241

ที่ตั้ง

อาคารแพทยศาสตร์
ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

77644

หมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์

สำนักงานคณะ  3313

สำนักงานคณะ  3315

เลขานุการ  3318

images-1

โทรสาร  <FAX>

0 54446 6698

website-design-icon
เว็บไซต์

www.medicine.up.ac.th/

facebook_socialnetwork_20691

Facebook

www.facebook.com/profile.php?id=100006960525984&fref=ts

 

icon-contact-us

การติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารแพทยศาสตร์
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
ในวันและเวลาราชการ