ข้อมูลเดินทาง การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

14459826_1082583008457122_535205934_n

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development
วันที่  7 – 8 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลเดินทาง

การเดินทางโดยสายการบิน จากกรุงเทพฯ – เชียงราย และเชียงราย – กรุงเทพฯ

 download  1413710319-unnamed-o  nok  bb  images-2  images-7  china-eastern

images-8

ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง (สายเหนือ)

รายการ
เว็บไซด์
บริษัท กรีนบัส ทัวร์ จำกัด  http://www.greenbusthailand.com/website/services/bus/time-table
บริษัทสมบัติทัวร์  http://www.sombattour.com/2016/landingpage/intro
บริษัทขนส่ง จำกัด 999  http://www.busticket.in.th/
บริษัทนครชัยแอร์  http://www.nca.co.th/
บริษัทเชิดชัยทัวร์  http://www.cherdchaitour.com/
บริษัทสยามเฟิร์ส  http://www.siamfirst.co.th/sft/path.asp?ptype=2
บริษัทนิววิริยะทัวร์  http://www.xn--72cb4bef4ec2ad7c5be74ava.com/tourname/newviriya.html