ตารางการเดินรถ รับ-ส่ง สนามบินเชียงราย สู่ มหาวิทยาลัยพะเยา

cropped-14459826_1082583008457122_535205934_n-1.jpg
การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development
วันที่  7 – 8 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

tc450

ตารางการเดินรถให้บริการจาก สนามบินเชียงราย สู่ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เวลา 13.00 น.

เวลา 17.00 น.

เวลา 20.00 น.

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เวลา 13.00 น.

เวลา 17.00 น.

ตารางการเดินรถ จาก มหาวิทยาลัยพะเยา สู่  สนามบินเชียงราย วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เวลา 06.00 น.

เวลา 11.00 น.

เวลา 15.00 น.

เวลา 17.00 น.

เวลา 18.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐพงษ์ กีพงษ์ E-mail: nathapong.kee22@gmail.com
หรือว่าที่ร.ต.พงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช E-mail: life__alone@hotmail.com โทรศัพท์ 054 – 466666 ต่อ 3458
โทรสาร 054 – 466698 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ***