การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ครบรอบ 5 ปี จัดประชุมวิชาการ

“การสร้างเสริมสุขภาพ...เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 19-20 ธ.ค.56