ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้ […]

Read More