ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ จันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารอธิการบดี ชั้นสอง

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ

เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์

ในวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(เพิ่มเติม…)