ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 20/1/2565 10:38:12 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 13/1/2565 12:58:45 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก 22/12/2564 14:24:12 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิก 22/12/2564 14:11:52 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ให้การต้อนรับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22/12/2564 11:14:52 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 30/11/2564 15:09:42 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 26/11/2564 11:10:36 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 24/11/2564 15:41:55 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 23/11/2564 15:31:11 การผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมกำหนด Table of Specification ข้อสอบ Comprehensive Test สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 23/11/2564 12:06:14 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 5 (48 items)Prev12345Next
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่