ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)" 21/6/2565 11:23:12 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) ระยะที่ 2 20/5/2565 14:27:46 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม "แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและบทความวิชาการทางการแพทย์ " ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2565 18/4/2565 9:49:47 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม "แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและบทความวิชาการทางการแพทย์ " 2021-2022 Clinical Research Forum : Series of 2-Day Occasional Lectures & Consultations" 2/3/2565 10:56:09 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) 10/2/2565 11:12:55 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 28/1/2565 10:43:03 การวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับ Bronze Award ในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11" 27/1/2565 18:59:10 การวิจัย
สป.อว ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 24/1/2565 10:25:53 การวิจัย
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ 2565 11/1/2565 10:46:48 การวิจัย
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 29/12/2564 12:14:27 การวิจัย
Page 1 of 3 (25 items)Prev123Next
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่