ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic Life Support) 26/8/2564 16:00:04 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ โดย หน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔ กิจกรรมอบรมการให้คำปรึกษา ทางสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับนักเรียน นิสิตและผู้ดูแล ในหัวข้อ “การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา” 15/2/2564 11:23:24 การบริการวิชาการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญใน วันมหิดล จึงส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 24/9/2562 15:31:20 การบริการวิชาการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นถึงพัฒนาการบริการด้านการสื่อสารองค์กร สร้างการสื่อสารบูรณาการขับเคลื่อนงานองค์กรยุค 4.0 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 21/9/2562 18:13:27 การบริการวิชาการ
โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/9/2562 16:45:15 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ Up Open House 2019 12/9/2562 16:41:56 การบริการวิชาการ
โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/9/2562 16:33:31 การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/9/2562 17:04:25 การบริการวิชาการ
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่