ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : พลังงานและสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "วันจิตอาสา" 27/12/2564 14:08:55 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่