ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ ระดับที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 จากมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    chamaiporn.ma   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/5/2564 16:22:48

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่