ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานคณะแพทยศาสตร์) ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลกรดีเด่น สายสนับสนุน คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2564


ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/8/2564 16:12:54

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่