ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล" ประจำปี 2564


วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2564

ซึ่งวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีเปิดสะพาน “สะพานภูกามยาว” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี และมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวความเป็นมา และชื่อที่มาของสะพาน จากนั้นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ร่วมตัดริบบิ้นเปิดสะพาน “สะพานภูกามยาว” อย่างเป็นทางการ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ เจิมป้ายชื่อสะพานทั้งสองฝั่ง ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาและประพรมน้ำมนต์

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/9/2564 13:41:38

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่