ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ"

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ"

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัธ รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ" อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องภูกามยาว 1 มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2564 10:57:53

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่