ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง"

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝ่ายวิการและพัฒนาคุณภาพนิสิต นายศรัณยู พิชัยยา หัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ นายพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พืช หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิต และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง" ภายใต้โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/11/2564 10:00:50

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่