ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือและแก้ปัญหาการดำเนินการสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝ่ายวิการและพัฒนาคุณภาพนิสิต อาจารย์แพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรส่วนงานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและแก้ปัญหา การดำเนินการสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพบปะพูดคุย รับทราบปัญหาการดำเนินกิจกรรมที่ผ่าน ข้อชี้แจงที่อยากให้คณะดำเนินการ เพื่อแลกเปลี่ยนและหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/11/2564 10:18:41

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่