ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/11/2564 10:18:22

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่