ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

       เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดย นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับอาจารย์แพทย์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตแพทย์ชั้นปี 1, 2 และ 3 ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

      ในการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์อันดีต่อนิสิตในสายรหัส นิสิตชั้นปีอื่น รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดพะเยา และเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมได้อย่างเหมาะสม

      สำหรับภายในงานประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกข้อมือโดยอาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ และกิจกรรมนันทนาการ (กิจกรรม: Story Fairy Tale) กิจกรรมเปิดสายรหัสนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา รับชมการแสดงของตัวแทนแต่ละชั้นปี และกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามและประกวดร้องเพลง โดยตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 พร้อมทั้งประกาศผู้ชนะการแข่งขัน พร้อมทั้งมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะ ทั้งยังได้รับเกียรติ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาตร์ กล่าวปิดและให้โอกวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/12/2564 14:49:51

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่