ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริเวณลานหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2565 และร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

     โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี รศ. ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผศ.อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์จำลอง และถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญ


     ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยใน 3 (Word 3) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี และมี แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ กล่าววัตถุประสงค์และความเป็นมา ประธานในพิธีตัดริบบิ้น ถ่ายร่วมกันเป็นที่ระลึก และเยี่ยมชมห้องต่างๆ ภายในหอผู้ป่วยใน 3 (Word 3) ทั้งนี้ ได้นิมนต์พระสงฆ์ เจิมป้ายชื่อ หอผู้ป่วยใน 3 (Word 3) เพื่อเป็นสิริมงคล

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/1/2565 15:51:57

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่