ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ 2565

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ 2565
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : http://www.nvi.go.th/index.php/blog/2021/12/news2_2564_12_funding_research_2565


ภาพ :   สถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/1/2565 10:46:48

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่