ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

    วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะร่วมสอนชั้นปรีคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ตลอดจนตัวแทนนิสิตแพทย์ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ และประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ภาพ :   ศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/1/2565 12:58:45

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่