ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับ Bronze Award ในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11"

     วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 Economic and Social Recovery from COVID-19 By Research and Development" และได้รับรางวัล "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ระดับ Bronze Award พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ณ อาคารพระอุบาลี 99 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/1/2565 18:59:10

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่