ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

     คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม "โครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)"
ณ ห้องประชุม OPD3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย คชนาม ผู้จัดการ สำนักงานวิจัยและสถิติ เป็นวิทยากร

ระยะเวลาการอบรม แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
     ระยะที่ 1 วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565
     ระยะที่ 2 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565
     ระยะที่ 3 วันที่ 5-7 กันยายน 2565

ลงทะเบียนได้ : https://forms.office.com/r/Sf3kgU8JQE
ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อสอบถาม :
งานวิจัยและบริการวิชาการ (คุณนริศรา ญาติอยู่ไกล)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Phone : 0 5446 6666 ต่อ 7018, 084-805-9396
Line ID: narissara.pp

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/1/2565 10:43:03

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่