ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

1. ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
สมัครได้ที่ :

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
สมัครได้ที่ :

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 25 เมษายน 2565

สอบถามรายละเอียด :
งานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 0 5446 6666 ต่อ 7011
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 0 5466 6666 ต่อ 1040

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/2/2565 16:06:51

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่