ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม "แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและบทความวิชาการทางการแพทย์ " ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2565

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม "แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและบทความวิชาการทางการแพทย์ " 2021-2022 Clinical Research Forum : Series of 2-Day Occasional Lectures & Consultations" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตร Ph.D. Clinical Epidemiology คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม
     ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2565
     ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

Meeting ID: 440 044 9228
Pass code : 190465

ติดต่อสอบถาม :
งานวิจัยและบริการวิชาการ (คุณนริศรา ญาติอยู่ไกล)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Phone : 0 5446 6666 ต่อ 7018, 084-805-9396
Line ID: narissara.pp

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/4/2565 9:49:47

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่