ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) ระยะที่ 2

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) ระยะที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย คชนาม ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและสถิติ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสร้างเครื่องมือ การฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนสถิติ สถิติสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสอบ ทั้งนี้ วิทยากรได้ให้คำปรึกษาการเขียนงานวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องเรียน OPD3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/5/2565 14:27:46

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่