ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง (First Meet to First Date) ประจำปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย สโมสรนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง (First Meet to First Date) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเรียน MD4401

     โครงการค่ายสานสัมพันธ์ฯ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตแพทย์ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 (แพทย์แนวใหม่) ได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยารู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นเพื่อน และรุ่นน้อง รวมทั้งมีจริยธรรม และความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/6/2565 10:36:42

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่