ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
งานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 0 5446 6666 ต่อ 7011

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/6/2565 14:21:22

© MED @up Cookie preferences   เพิ่มข่าว  
สำหรับเจ้าหน้าที่