ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้)

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณรายได้)

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่