การตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน

การตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน

Category : Uncategorized

     การตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ อาจารย์สาขาการแพทย์แผนจีน เข้าร่วมนำเสนอโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินตนเองและอื่นๆ พร้อมสรุปผลการตรวจและข้อเสนอแนะ ภายใต้การตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการประเมินโดยมีคณะอนุกรรมการวิชาชีพฯได้แก่ นางสุภาวดี นวลมณี ประธานอนุกรรมการวิชาชีพ นายแพทย์เทวัญ ธารีรัตน์ นายปวินท์ สุวรรณกุล อนุกรรมการวิชาชีพนางสาวปรานอมณัฐ วิไลรัตน์ อนุกรรมการวิชาชีพและเลขานุการ และนางวรุณรัตน์ เงากระจ่าง อนุกรรมการวิชาชีพและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน

 


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”