คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำเสนอ Super KPI ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำเสนอ Super KPI ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

Category : Uncategorized

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง นำเสนอ Super KPI ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม Super KPI ของคณะและของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) โดยมีท่าน รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมนำเสนอ Super KPI ในครั้งนี้

ภาพ: ดร.สุทธิชัย ศิรินวล
ข่าว: ดร.สุทธิชัย ศิรินวล

 


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”