งานการเจ้าหน้าที่

นายพิทักษ์ ตันนันตา

บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช

นักวิชาการศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายบริการ
บุคลากรรวมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”