งานพัสดุ

ประกาศ

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

น.ส.ปริญาภรณ์ ปั้นอิ่ม

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง MD 1201

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

12175-public-address-loudspeaker

ประกาศ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

Read More
email-flying-icon

ประกาศ

งานพัสดุ

Read More
306472

บุคลากร

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Read More
icon

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

ใบเสนอซื้อ/จ้าง (มพ.กค.01)

Read More
icon

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

ใบขอซื้อ/จ้าง (มพ.กค.02)

Read More
download-icon (1)

คู่มือ

เอกสารคู่มือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงานพัสดุ

Read More