ติดตามการเรียนการสอนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามการเรียนการสอนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

Category : Uncategorized

ติดตามการเรียนการสอน

             ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม จึงได้กำหนดการเข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร เข้าเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ในครั้งนี้ด้วย

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”