ประกาศ

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง Download
การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560 Download
อัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี พ.ศ.2559 Download
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2559 Download

 


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”