ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Category : Uncategorized

ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ให้กับนิสิตได้รับทราบ เช่น ด้านการเรียนการสอน การติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายในคณะ ระหว่างการศึกษา จัดขึ้น ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ มหาวิทยาลัยพะเยา​

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”