วันมหิดล ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

วันมหิดล ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

Category : Uncategorized

‘วันมหิดล’ ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

‘วันมหิดล’ ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ในช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีตัวแทนจากคณะ กอง ศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัยและส่วนราชการต่างๆของ จ.พะเยา เข้าร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จฯ พระบรมราชชนก  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ตำแหน่งราชการทรงเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ข้าหลวงตรวจการศึกษาทั่วไป นายกกรรมการคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล กรรมการสภากาชาดสยาม ประธานกรรมการอำนวยการวชิรพยาบาล พระอาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ทรงสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 รวมพระชนมายุ 37 พรรษา 8 เดือน 23 วัน ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุข  อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้า โดยมีพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะขึ้นเป็นประจำทุกปี  

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”