อาจารย์สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา, ชั้น 1 ห้อง MD 1201อาคารแพทยศาสตร์
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา 56000

Phone: 0 5446 6666
Fax:0 5446 6698
Email: medicine@up.ac.th
Website: http://www.medicine.up.ac.th/medicine
Facebook : https://www.facebook.com/MedicineUP51


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”