กิจกรรม เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก” ในโครงการวันมหิดล ประจำปี 2561

กิจกรรม เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก” ในโครงการวันมหิดล ประจำปี 2561

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านทั้งบุคคลทั่วไป บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเดิน-วิ่งไปด้วยกัน
ลงทะเบียนรับบี๊บหมายเลข ฟรี!! ในวันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 16.00-18.00น. และวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 05.00-05.30น. ณ ประตูศรีโคมคำ มหาวิทยาลัยพะเยา

*รับเหรียญรางวัลสำหรับ 700 ลำดับแรก*
การแต่งกาย : ไปรเวท
หมายเหตุ : สำหรับผู้วิ่งเข้าเส้นชัยในลำดับ 1-700 ต้องติดบี๊บหมายเลขเพื่อรับเหรียญรางวัล

ข้อมูล/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา