กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

 

ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

ตามความเป็นจริง ที่ --http://app.up.ac.th/employ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ได้ที่ http://www.dsa.up.ac.th/alumni/main/chk_no.php

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดการรับปริญญา 12-15 มกราคม 2561 โดยละเอียด สามารถโหลดได้ที่ http://www.up.ac.th/graduation