ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

      ปิดความเห็น บน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พระราชดำรัสใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


ปรัชญา:       

“True Success is not in the learning,

but in its application to the benefit of mankind. ”


ปณิธาน:

                                          ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว                         เป็นที่สอง

                                          ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์                        เป็นกิจที่หนึ่ง

                                          ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ                         จะตกมาแก่ท่านเอง

                                          ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ                      ไว้ให้บริสุทธิ์


วิสัยทัศน์:

                                            “ผลิต Family health team for remote area

                                             เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

                                             ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง

                                             และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560-2570)