ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา ปณิธาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ปรัชญา (philosophy)


True Success is not in the learning,

But in its application to the benefit of mankind.”


ปณิธาน 


พระราชดำรัสของพระราชบิดา

       ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว                      เป็นที่สอง

       ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์                     เป็นกิจที่หนึ่ง

       ลาภทรัพย์และเกียรติยศ                        จะตกแก่ท่านเอง

       ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ               ไว้ให้บริสุทธิ์

 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก